Big_loader_ajax
Danovereformy-banner

Evropský fond pro strategické investice po jednom a půl roce fungování

19.01.2017

Evropský fond pro strategické investice je jedním ze tří pilířů Investičního plánu pro Evropu, jehož záměrem je podpořit investice do strategických projektů v rámci celé Evropy.


EU a společný seznam bezpečných zemí původu

18.01.2017

Evropská komise minulý rok navrhla společný evropský seznam bezpečných zemí původu, který by měl nahradit stávajících 12 existujících národních listů, a to včetně listu ČR. Během tří let by měl evropský seznam nahradit seznamy národní. Členské státy mohou Komisi navrhnout přidání dalších třetích zemí na seznam, nemohou však považovat za bezpečnou zemi žádnou zemi, která by byla ze společného seznamu vyškrtnuta či dočasně vyjmuta.


Pokračování dohody EU-Turecko a vízová liberalizace

18.01.2017

Evropská komise průběžně informuje o dopadech dohody EU-Turecko, která byla podepsána 18. března 2016. Dohoda měla za cíl snížení přílivu uprchlíků a žadatelů o azyl do Evropy, zlepšení životních podmínek uprchlíků v Turecku a pokračování dialogu o vízové liberalizaci.


Nadcházející Akce

TÝDEN 16. AŽ 20. LEDNA

Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

Nejdůležitější body programu si můžete přečíst zde

ÚTERÝ 17. LEDNA

Volba prezidenta Evropského parlamentu

STŘEDA 18. LEDNA

Volba více-prezidenta Evropského parlamentu

CODER DOJO

Chtěli byste pomoci mladší generaci naučit se kódovat? Celosvětové společenství CoderDojo Vám v tom pomůže! Více zde

22
. . .
Sunday, 22 Jan, 00:00 - 00:00
P
Ú
S
Č
P
S
N
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Other
Brusel
Štrasburk
Praha
Niedermayer-cv

Luděk Niedermayer

Naši zemi čeká lepší budoucnost a některé dnešní "nepříjemnosti" nebudou trvat dlouho.