Big_loader_ajax

Současné Maďarsko: Přehled vývoje a aktuální situace

20.05.2020

K pochopení soudobého vývoje a stavu Maďarska, je důležité přihlédnout k jeho historickému vývoji, který zemi formoval. Cílem článku není vynášet hodnotící soudy, ale sumarizace stávajícího nejen politického tamního systému s jistou komparací k ostatním státům v rámci Evropské unie. Jelikož v současné době se status Maďarska, s ohledem a důrazem na tzv. evropský demokratický standart, v mnoha odvětvích politického a společenského života, zcela vymyká.