Big_loader_ajax

Ministr Toman a jeho představy o zemědělství patří minulosti

04.03.2019

Máme obrovskou a možná poslední šanci změnit negativní trendy na našem venkově: reformu evropské Společné zemědělské politiky (SZP). Česká vláda ji bohužel vykresluje jako útok na české zemědělství, kde dnes dominují velké podniky. Debatu nad rozvojem venkova pro období 2021-2027 přitom nevede ani se zemědělci.

Přitom zastropování plateb na plochu nemá nikoho trestat. Jsou totiž určeny na podporu příjmu. Podniky od určité výměry ji nepotřebují, optimalizují své náklady a snadněji uspějí na trhu. Návrh Komise postihne jen 0,5 % českých zemědělců. Dle Světové banky evropské regiony, kde dominují velké podniky, totiž setrvale chudnou. Proto se „zastropované“ peníze přesouvají k rodinným statkům, které lépe přispívají k rozvoji periferií. A pak i na neekonomické priority: generační obnova, sociální infrastruktura, tvář a prostupnost krajiny, klimaticky šetrné hospodaření, ad. Hlavním zájmem EU již není intenzivní produkce levných potravin, ale plnění veřejných služeb.

„Dobrovolné“ zastropování tu dnes máme a nemá žádný efekt. V Maďarsku dnes stropují plně a přivedli tím mj. mnoho mladých lidí na venkov. Díky EU máme 15 let zemědělství v plusu, ale přináší nám to spíše škody: intenzifikaci, koncentraci moci, oligopol, ubývání druhů, zvýšené sucho, zhutnění půdy, atd. A proklamované ekonomické cíle MZe – větší soběstačnost, zpracování a spolupráce – se téměř neuskutečnily. MZe ignoruje odborná doporučení a podporuje ty zemědělce, které pan Toman kritizuje. Velké podniky nemotivuje, aby všude hospodařily na menších výměrách s větší pestrostí plodin. Malým podnikům neusnadňuje spolupráci, často je zbytečně šikanuje. V generační obnově Česko velmi zaostává.

Toman bojuje též proti sledování propojenosti podniků – jaký má ale německý daňový poplatník zájem na tom, aby platil místo rozvoje Vysočiny pochybný chemický koncern? O agroturistiku tu vůbec nejde, tu EU podporuje.

České zemědělství pomalu reaguje na měnící se poptávku. Spotřebitelé stále více namísto stájových a klecových velkochovů požadují dobytek pasený na smíšeném rodinném hospodářství. Krmit a dojit k „jezeďákům“ už dnes nikdo nepůjde, proto se masivně robotizuje. Venkov ale ožije, pokud zde budou lidé moci sami snáze podnikat nebo najít stabilní a dobře placené zaměstnání v inovativním a udržitelně hospodařícím podniku. Zkrátka, vrátíme-li jim naději.

Autor článku : Tomáš Ignác Fénix, biozemědělec, viceprezident Evropské rady mladých zemědělců, kandidát na europoslance za TOP 09 a STAN