Big_loader_ajax

Co nám EU dává

10.07.2017

Shrnutí deseti hlavních bodů.

Snadné a pohodlné cestování

- většina členských států má jednotnou měnu (euro)

- v důsledku Schengenu ubylo kontrol na hranicích

- pokud občan EU onemocní během svého dočasného pobytu, má díky Evropskému průkazu zdravotního pojištění nárok na bezplatné poskytnutí zdravotní péče ve stejném rozsahu, na jakou mají nárok pojištěnci země, ve které se nachází

- řidičský průkaz vydaný v jednom z členských států je platný ve všech členských státech

- jednoduché cestování má také vliv na turismus. Turisté v okamžiku, kdy přijedou do Schengenu, nečelí administrativním problémům, kontrolám. Díky tomu je pro ně snadné zajet třeba jen na pár dní do Prahy, při pobytu v Rakousku navštívit jižní Čechy nebo naopak.

Možnosti žít, pracovat, studovat a pobírat důchod ve kterémkoli členském státu

- Zejména mladým lidem, bez ohledu na jejich majetkovou situaci, umožňují programy jako je Erasmus, získat pracovní i životní zkušenosti ze života v jiné zemi Unie, které pak mohou v dalším životě zúročit.

To, že jsme členy Unie, zajišťuje řadě lidí práci

– většina investic je motivována našim členstvím v Unii a zajišťuje vyšší mzdy, neb podnikům usnadňuje soutěž na trhu a snižuje náklady.

- Unie s sebou nese vysoké sociální standardy, které zlepšují občanům kvalitu života. Například jde o nárok na 4 týdny placeného volna – každý občan EU má nárok alespoň na 4 týdny placené dovolené za rok (x v USA žádné takto zákonem stanovené jednotné minimum není, mnoho zaměstnanců má jen 2 týdny placeného volna)

Regulace cen za roaming – příklad regulace na společném trhu, která je odůvodněná a je ve prospěch občanů

- maximální sazby za volání, sms zprávy a data upravuje tzv. eurotarif za roaming; platí v celé EU

Označování potravin – normy na společném trhu

- na obalu výrobku musí být uvedeny veškeré ingredience použité k jeho výrobě, včetně barviv, konzervantů; pokud se jedné o GM potravinu, taktéž to musí být na obalu výrobku uvedeno

- tím, že jsou standardy jednotné či podobné, není pro firmy tak nákladné je plnit. Obecně platí, že kvalita evropských norem a zákonodárců je kvalitnější než národní. Legislativní proces je vysoce otevřený a transparentní, což kvalitě pomáhá.

Ochrana spotřebitele

- jednotná práva spotřebitelů ve všech členských státech usnadnění nákup přes hranice, dává spotřebitelům větší výběr

- transparentnost ze strany prodávajícího

- záruka bezpečnosti a kvality výrobků (databáze nebezpečných výrobků RAPEX)

Větší vliv (členského státu)

- Členské státy nejsou jen pasivními příjemci rozhodnutí Unie, jsou naopak jejími tvůrci. I menší země mají na směřování Unie a její politiky velký vliv

Součást supervelmoci

- V oblastech, kde je Unie sto postupovat společně, je beze sporu světovou supervelmocí, která zásadně ovlivňuje vývoj světa

Jednotný trh

- odstranění bariér mezi státy, které omezovaly volnou obchodní výměnu a volný pohyb mezi členskými státy

-> firmy mohly rozšířit působnost podnikání

-> větší konkurence snížila ceny a přinesla spotřebitelům širší nabídku zboží a služeb

-> snížení ceny řady letek a zavedení mnoha nových linek mezi členskými státy

-> řada domácností i podniků si může vybrat dodavatele elektřiny a zemního plynu

- velká příležitosti pro podnikatele (podniky mohou bez překážek oslovit téměř 500 milionů spotřebitelů)

- atraktivita pro zahraniční investory

- výhoda v době recese (státy EU mohou i nadále obchodovat mezi sebou a nejsou nuceny zavádět protekcionistická opatření, která krizi prohlubují)

Unie vznikla s vidinou zajištění míru v Evropě. Tohoto cíle bezesporu dosáhla. Po mnoho století nebylo v Evropě tak dlouhé období míru mezi zeměmi, které v Unii jsou. Často historické „nepřátelství“ mezi některými národy se zdá být překonáno a dříve spolu bojující země jsou blízkými partnery. Unie nebere lidem jejich národní náležitost, ale mnoho lidí, kromě toho, že cítí sounáležitost se svou zemí, se velmi silně cítí býti Evropany

Autor článku : Luděk Niedermayer