Big_loader_ajax

Boj Jižní Koreji s COVID-19: Ponaučení pro Evropu?

02.04.2020

Žádná země světa nebude opravdu v bezpečí, dokud se celý svět nebude cítit v bezpečí před COVID-19. Jižní Korea zavedla robustní opatření proti šíření nákazy COVID-19 a podařilo se jí stabilizovat nárust nových případů.

Health Checks at the airport in South Korea

Koordinovaná světová reakce proti COVID-19

 • Korejská republika (dále jen „JK“) překonala nejhorší fázi epidemie a její vláda proto sdílí všechny informace a poznatky, které prozatím v boji s koronavirem shromáždila, se svými zahraničními partnery. Podílí se také na koordinované globální reakci a pomáhá v jiných zemích, kde chybí zdravotní materiál.  Vedení JK doufá, že dědictvím COVID-19 bude globální solidarita a lepší příprava na podobnou krizi v budoucnu, která se bude řídit principy otevřenosti, občanské angažovanosti a transparence.
 • V tomto duchu mluvil korejský prezident Moon Jae-in v mimořádném virtuálním zasedáním Summitu G20, dne 27.03.2020. Korejští představitelé také komunikují bilaterálně i multilaterálně s představiteli dalších zasažených zemí i mezinárodními agenturami, snaží se předat informace a koordinovat reakce.
 • Korea také spolu s WHO spustila klinické, epidemiologické a imunologické výzkumy COVID-19 v JK. Data pak pomohou mezinárodní komunitě s utvořením zásad a doporučeních v boji s koronavirem.

Současná situace v J. Koreji

 • Nákaza je v Jižní Koreji hodně koncentrovaná do jedné provincie (Deagu/ Severní Gyeongsang) a mezi členy náboženské skupiny (Shincheonji). Koncem února a začátkem března došlo k intenzivnímu vyhledávání, testování a izolování nakažených lidí a též lidí, s kterými přišli nakažení do styku. Čísla nakažených během této doby po stovkách rostla, ale pak se situace stabilizovala.
 • Vrchol byl zaznamenám dne 29.02. 2020, kdy přibylo 909 nových případů, ale již dne 19.03. poprvé číslo nově nakažených kleslo pod 100. Od půlky března je počet lidí, který se vyléčil, měl negativní výsledek testu, nebo byl propuštěn z nemocnice do domácího léčení větší než počty nově nakažených. Dne 28.03. číslo vyléčených pacientů a pacientů propuštěných z nemoc bylo poprvé vyšší než počet hospitalizovaných. 

Graph with COVID-19 Cases in South Korea

 • Přes positivní trend jsou Korejci stále opatrní, protože se i nyní objevují sporadická centra nákazy různě po území JK. Také roste číslo nakažených, kteří do JK přicestovali v posledních dnech.  (476 potvrzených případů, z nichž na 202 se přišlo během prohlídky na hranicích – data ke dni 30.03.)

Kontrolní strategie COVID-19: Testování, trasování, léčba a participace občanů

 • Strategie obsahuje robustní testování, identifikaci nakažených, trasování jejich kontaktů, tak aby se omezila další nákaza. Zároveň pokrývá léčbu nemocných v raných fázích nemoci. Vláda pak apeluje na občany, aby dodržovali omezení sociálního kontaktu a dalších opatření.

Testování probíhá metodou RT-PCR (Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction). Testovací kapacita je 20.000 testů. Do konce března v JK udělali 400 000 testů (tzn.  každý 130tý v JK).

 • Takové množství testů bylo možné provést díky zrychlenému autorizačnímu procesu nových testovacích sad, které vyvinuly korejské biotechnické firmy. A také díky rychlé spolupráci relevantních sektorů, státních i soukromých institucí, které se mohly do testování zapojit. Nyní funguje 118 testovacích stanic.
 • V rámci ochrany zdravotního personálu a ostatních pacientů byly zřízeny ve zdravotních zařízeních „screeningová centra“, která se starají o nakažené pacienty, nebo pacienty s podezřením na COVID-19. V celé JK je jich v současné době 635.
 • Dále byli zřízeny „drive-through“ testovací stanice, kde pacienti nemusí vůbec opustit své vozidlo a celý proces trvá méně jak 10 minut. V JK nyní funguje 79 těchto stanic.
 • Řada privátních klinik také zavedla tzv. testovaní jako v telefonní budce. Pacienti tak mohou rychle projít testovacím centrem a zdravotníci odeberou vzorek za průhlednými akrylovými panely.
 • Na letišti Incheon International zase zprovoznili otevřené testovací stany, které využívají venkovní větrné podmínky k ventilaci. Mohou tak otestovat velké množství příchozích cestujících. 

Testing centers for COVID-19 in South Korea

Trasování (důkladné epidemiologické vyšetřování a monitorování kontaktů)

K důkladnému trasování nakažených jsou používány informace z kreditních karet, kamerových systémů, data z mobilních telefonů (vše je používáno v rámci zákona o kontrole infekčních nemocích a prevenci). Kontakty, které se mohly od pacienta nakazit jsou testováni, je jim nařízena karanténa a každému je přidělen zdravotní pracovník, který se stará o jeho bezpečí a zdraví. Dále na ně dohlíží úředník skrz aplikaci „self-quarantine safety protection map“, která umožňuje úředníkovi dvakrát denně zkontrolovat symptomy a také je upozorněn, pokud by člověk porušil karanténu. V aplikaci jsou také pravidla pro chování v karanténě a důležité kontakty. 

Self-quarantine Safety Mobile aplication

Léčba: Rychlé zotavení pacientů nakažených COVID-19

 • Přestože někteří pacienti s COVID-19 nemusí mít žádné příznaky, nebo jen malé, tak v JK dávají přednost včasné identifikaci nemoci skrz preventivní testovaní a nasazují léčbu co nejdříve, aby se nemoc nemohla dále rozvinout. Díky tomu je úmrtnost v JK 1,64 % (statistika ke dni 30.03.2020). Většina úmrtí nastala mezi seniory, nebo lidmi s již existujícími zdravotními problémy. Toto číslo může ovšem v následujících dnech či týdnech vzrůst.
 • Přes 79% úmrtí byli pacienti 70 let a starší. Nezemřel nikdo mladší 29 let a evidují se jen 2 případy úmrtí pacientů mezi 30-49 lety. Přestože starší pacienti mají více komplikací, jedna pacientka, které bylo 97 let, se z COVID-19 vyléčila. 

Cases of COVID-19 in different age groups

 • Aby bylo zajištěno dostatek místa pro pacienty s COVID-19, bylo vybráno 67 nemocnic, které přijímají jen pacienty s COVID-19, jiní pacienti byli převezeni do dalších zařízení. Pacienti jsou také rozdělování dle symptomů na – lehké, středně těžké, těžké a kritické. Pacienti s lehkým průběhem jsou umisťováni do ubytovacích zařízeních („Living Treatment Center“), kde dodržují karanténu a jsou minimálně dvakrát denně kontrolování zdravotníky. Nyní funguje 139 takovýchto zařízení s kapacitou 14 503 pokojů.  Ostatní jsou hospitalizování.

Občanská informovanost a participace

 • Dalšími aspekty úspěšného snížení šíření viru je vysoká důvěra obyvatel ve vládní nařízení, občanská informovanost a dodržování hygieny. Také dobrovolné testování, karanténa a omezení sociálních kontaktů. Vláda investovala do půl měsíční kampaně podporující omezování sociálních kontaktů a doufá v znovuotevření škol již v půlce dubna.
 • Vláda doporučila občanům, aby se zdrželi cestování a sociálních kontaktů. Doporučila veškerým – sportovním, náboženským, či kulturním objektům, aby zavřely. Pokud nechaly otevřeno musí dodržovat přísná pravidla, jako nošení masek, a hlavně mít kontakt na všechny účastníky. Pokud by pravidla nebyla dodržena, musí se objekty zavřít. Dle plánu by měl druhý stupeň základních škol a střední školy znovu otevřít dne 09.04.2020
 • Epidemie COVID-19 zvedla mezi občany vlnu solidarity. Mnoho lidí pomáhalo v nejzasaženějším regionu. V jednu dobu bylo 6 dobrovolníků na jednoho pacienta/osobu v karanténě.

Přímá a transparentní reakce s minimálním dopadem na dopravu

 • Dle zákona o kontrole infekčních nemocích a prevenci korejská vláda zveřejňuje informace nejen mezinárodní komunitě, ale hlavně občanům JK. Od začátku krize jsou dvakrát denně tiskové konference, odpolední je tlumočena do znakové řeči a rovněž do angličtiny. Informace v angličtine k nalezení zde: http://ncov.mohw.go.kr/en/  a zde http://www.arirang.com/index.asp
 • Korejská republika se řídí doporučením WHO a omezuje cestování, pohyb zboží jen v nejnižší možné míře a na omezenou dobu.

Omezování rozšíření nákazy ze zahraničí

 • JK neomezila cestování do země, ale stále vylepšuje kontrolu cestujících a jejich pohybu. Omezení se mění dle lokalit nákazy. Protože se číslo nakažených cestujících stále zvyšuje, zvyšují se i testovací kapacity na letištích. V případě pozitivního výsledku jsou cestující nehledě na národnost přijímáni do zdravotních zařízení.

Mimořádné vstupní kontroly a mobilní aplikace na samo-vyšetření

Na začátku epidemie jen cestující z určitých zemí museli projít mimořádnou kontrolou, nyní musí projít kontrolou a nainstalovat si aplikaci již všichni cestující bez rozdílu. Všichni cestující z Evropy musí být testováni na COVID-19 dle nařízení ze dne 20.03.2020. Korejci se testují na nejbližší testovací stanici dle bydliště, cizinci pak přímo v testovacím centru u letiště. Všichni i s negativním výsledkem musí na 14 dní do karantény.

 • V rámci mimořádné kontroly je cestujícím změřena teplota, musí vyplnit zdravotní dotazník a formulář s kontaktem a adresou, kde se budou v JK zdržovat. Celní úředník zkontroluje, zda telefonní číslo funguje. Cestující bez fungujícího telefonu nejsou vpuštěni do země.
 • V mobilní aplikaci musí cestující dvakrát denně po dobu 14 dnů uvádět svůj zdravotní stav. Pokud mají symptomy COVID-19 déle než dva dny, tak jsou kontaktováni místními úřady a informováni o dalším postupu. Pokud neposílají zdravotní status jsou dohledáni a zkontrolováni. Cestující, kteří nemají možnost pracovat s aplikací jsou dvakrát denně kontrolováni po telefonu. 

Mobile aplication for traveleres to South Korea

 • Od 1.dubna musí všichni cestující bez rozdílu také do 14denní karantény. Korejci a cizinci s trvalým pobytem stráví karanténu doma, turisté nebo cizinci s krátkodobým pobytem pak v úřadem nařízených objektech. Výjimku z karantény mají diplomaté, úředníci a další, jak určí ambasády JK. Všichni bez rozdílu, ale musí být testováni.
 • Všechny náklady, spojené s testováním a léčením COVID-19, hradí korejská vláda pro všechny bez rozdílu národnosti. Pobyt v karanténním zařízením je za poplatek.
 • Ode dne 30.03.2020 je všem cestujícím na přímých letech do JK kontrolována teplota. Pokud má někdo více jak 37,5 nemůže nastoupit do letadla a náklady na letenku jsou mu vráceny.

Minimalizace přenosu COVID-19 z JK do světa

 • Všichni ve 14denní karanténě bez ohledu na to, jestli mají symptomy COVID-19 nebo ne, nesmí opustit JK.
 • Mezinárodní letiště Incheon jako „letiště bez nákazy COVID-19“, implementovalo tří stupňové ověřování teploty všech cestujících opouštějící JK. Nejdříve je teplota měřena před terminálem, pak termokamerou před bezpečnostní kontrolou a nakonec těsně před nástupem do letadla. Pokud má někdo teplotu vyšší než 37,5 musí na další vyšetření.
 • Třikrát denně jsou pak na všech letištích v JK dezinfikovány bezpečností kontroly, check-in automaty, výtahy, eskalátory a další.
 • Cestující z JK mohou také získat v nemocnicích zprávu, že nemají symptomy COVID-19 a byl jim proveden test s negativním výsledkem.

Informace pochází ze souhrného dokumentu, který poskytla Jihokorejská republika členům Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Korejským poloostrovem, informace jsou dohledatelné také na webových stránkách vlády a ministerstvech JK.

Autor článku : Tereza Hager a Nikol Panoš, asistentky europoslance Luďka Niedermayera