Big_loader_ajax

Shrnutí plenárního zasedání z 2. až 5. října

18.10.2017

Od 2. do 5. října 2017 se ve Štrasburku uskutečnilo plenární zasedání Evropského parlamentu (EP). Mezi hlavní body programu patřila otázka brexitu, boj proti kyberkriminalitě, schválení zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce nebo situace v Katalánsku.

V úterý 3. října EP schválil nelegislativní usnesení týkající se posílení kybernetické bezpečnosti v EU. Poslanci navrhují přijmout opatření proti kybernetickým útokům na klíčovou infrastrukturu EU, lépe zajistit ochranu proti zásahům do demokratických procesů a posílení spolupráce v boji proti sexuálnímu obtěžování na internetu. Podle odhadů EP bylo přibližně 80 % podniků v Unii vystaveno v posledních letech kybernetickému útoku. Usnesení poukazuje především na velký význam prevence, nutnost rychlejší výměny informací mezi věcně zainteresovanými orgány (Europol, Eurojust apod.), bezprostřední odstraňování nelegálního online obsahu, zajištění většího objemu finančních prostředků pro boj s kyberkriminalitou, nebo spuštění rozsáhlé informační kampaně o bezpečném využívání internetu.

Ve středu 4. října se EP zabýval hodnocením aktuálního stavu jednání mezi EU a Spojeným královstvím v otázce brexitu. Poslanci kritizovali nedostatečný pokrok v negociačním procesu a konstatovali, že závazky premiérky Theresy Mayové deklarované v jejím projevu ve Florencii je zapotřebí proměnit v konkrétní návrhy. EP dále znovu označil za klíčové priority zajistit ochranu práv občanů EU a vypořádat finanční závazky mezi oběma stranami (podrobněji samostatný článek na toto téma).

Ve stejný den se EP věnoval aktuálnímu tématu vývoje ve Španělsku po uspořádání kontroverzního referenda o nezávislosti Katalánska, kterého se zúčastnilo téměř 2,3 milionu obyvatel tohoto španělského autonomního regionu. Předsedové politických skupin diskutovali o otázce ústavnosti, právního státu a základních práv v dané záležitosti s místopředsedou Komise Timmermansem. Někteří řečníci odsoudili zákrok španělské policie proti účastníkům referenda. Předseda EP Antonio Tajani vyzval vládu v Madridu ke klidné a vážné diskuzi při řešení nastalé situace, přičemž zdůraznil nutnost aktivního dialogu mezi oběma stranami.

Poslanci rovněž schválili nelegislativní usnesení, jehož obsahem je doporučení EP pro jednání EU na klimatické konferenci OSN s označením COP23, která probíhá od 6. do 17. listopadu v německém Bonnu. EP klade důraz obzvláště na posílení klimatických cílů a převedení Pařížské úmluvy do legislativy EU. Parlamentní delegace, kterou povede předsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Adina-Ioana Văleanová, se rovněž zúčastní jednání konference.

Poslanci EP dále vetovali návrh nařízení Komise, jenž si mimo jiné kladl za cíl vyjmout některé chemikálie v pesticidech z identifikace tzv. endokrinních disruptorů (lidskému zdraví škodlivé látky zasahující do normálních funkcí endokrinního systému). EP odmítl Komisí předložený seznam kritérií identifikace těchto látek, vyslovil nesouhlas výjimkou pro látky narušující endokrinní systém a vyzval Komisi, aby bezodkladně přišla s upraveným legislativním návrhem.

Ve čtvrtek 5. října EP schválil jednoznačnou většinou hlasů (456 pro, 115 proti, 60 se zdrželo) legislativní návrh zřizující Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), jehož cílem bude vyšetřovat a stíhat pachatele trestných činů poškozujících finanční zájmy Unie (zejm. zneužívání evropských fondů). EPPO by měl zajistit včasnější výměnu informací, lepší koordinaci policejního vyšetřování, včetně rychlého zmrazení a konfiskace majetku a zatčení podezřelých kdekoliv na území EU. Dohody o jeho vzniku bylo dosaženo prostřednictvím mechanismu tzv. posílené spolupráce 20 členských států Unie včetně ČR. Po vyslovení souhlasu EP bude o nařízení EPPO ještě hlasovat Rada. Úřad samotný, jenž bude sídlit v Lucemburku, by mohl začít fungovat mezi lety 2020 až 2021.

K dalším významným bodům agendy plenárního zasedání EP patřila rozprava o dopadech nedávného rozhodnutí společnosti Ryanair zrušit několik tisíc plánovaných letů a související otázka prosazení nařízení EU o právech cestujících v letecké dopravě (úterý 3. října). Poslanci rovněž hlasovali o návrhu usnesení, které se týká ukončování dětských sňatků, které jsou stále běžným jevem v mnoha tzv. rozvojových zemích světa. 

Autor článku : O. Kaleta
Zdroj : Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti