Big_loader_ajax

Naše pravidelné "hlasovací" jednání ve Štrasburku přineslo několik zajímavých bodů...

19.05.2017

Komentář Luďka Niedermayera k plěnárnímu zasedání z 15. až 18. května.

Prvním byla rezoluce parlamentu (tedy vyjádření politické vůle) ohledně situace v Maďarsku (s ohledem na snahu Orbánovy vlády "utlumit" Středoevropskou universitu).
Jsem k režimu premiéra Orbána velmi kritický a nebojím se to v EP (i jemu osobně) říkat. Pro mne představuje jeden z nebezpečných způsobů vládnutí. Nakonec jsem se ale u rezoluce zdržel. Důvodem bylo, že "levice" prosadila do textu požadavek na spuštění mechanismu pro porušení "vlády práva". Myslím, že k tomuto "ataku" na CEU nedává dostatečný právní důvod. A i poslanci by se ve svých politických deklarací měli držet práva a "chladné hlavy". Nicméně to, že rezoluce prošla (velkou většinou), je jasný vzkaz do Budapešti.

Druhým bylo hlasování o rezoluci, která žádá členské státy, aby plnily "ministerskou dohodu" o relokacích běženců z Itálie a Řecka. Spolu s necelými 4 stovkami poslanců jsem hlasoval pro. Nikoliv hlavně z důvodů solidarity s těmito zeměmi, které jen obtížně zvládají vysoké počty "oprávněných" migrantů, ale hlavně proto, že Unie stojí na respektu k pravidlům či zákonům. Pokud tento respekt začněme ztrácet, bude náš projekt společné Evropy směřovat ke konci. A s ním i naše bezpečnost, politický vliv či prosperita stojící na vývozu našeho zboží na společný trh. Jsem rád, že drtivá většina poslanců to tak vidí. A překvapuje mne, že opak platí pro většinu mých kolegů z ČR.

Posledním byla další "skupinová" debata o budoucnosti Evropy. Spojená také s výsledkem voleb ve Francii či mnoha průzkumy nálad unijních občanů. Začíná jasně převažovat názor, že způsob, jak naplnit přání a očekávání občanů, je nebát se prohlubovat Unii v oblastech, kde to dává smysl. Je to velká výzva pro naši politiku - věci se mohou dát do pohybu rychle a chyby, které můžeme udělat, se budou jen obtížně napravovat. O tom ale jindy. :-) 

PS: Více u mém pohledu na druhý bod i na blížící se debatu o českých médiích v EP najdete ve včerejších hlavních zprávách na Plus, kde jsem diskutoval se svou parlamentní kolegyní Michaelou Šojdrovou (od 18:10)

Autor článku : Luděk Niedermayer