Big_loader_ajax

Ekonomická soutěž: Kolik stojí české nefinanční podniky "neeuro"?

10.08.2017

Naše ekonomika je silně exportně zaměřená. Roční objem vývozů odpovídá výši 83 % HDP. Zároveň ale mnohé subdodávky pro naše výrobky dovážíme stejně tak jako mnoho zboží a surovin.

Do eurozóny přitom směřují zhruba dvě třetiny vývozu a pochází z ní víc než polovina dovozu. A nemalá část obchodu s dalšími zeměmi se účtuje v euru. To, že nejsme součástí eurozóny, zatěžuje nefinanční firmy při realizaci těchto obchodů za tisíce miliard jedním nákladem a jedním rizikem.

Rizikem jsou dopady výkyvů směnného kurzu koruny. Ty lze sice omezit na základě využití zajišťovacích operací (jde o rozložení v čase, nikoliv eliminaci rizika) nebo, ideálně, "používáním eura" na obou stranách bilance. Ale ani maximální využití fakturace v eurech u nákupů a prodejů u většiny firem tento problém nevyřeší – velmi významná část nákladů, kterou jsou mzdy, je placena a stanovena v korunách (celkový objem mezd v soukromých firmách je kolem 1,5 bilionu korun ročně).

Předmětem soutěže je ale odhad druhého z důsledků nečlenství naší země v eurozóně. Tím jsou náklady na směnu měn, které firmy platí jak u konverzí, tak ve vyšší míře u zajišťovacích operací (ty jsou dražší). Tyto jsou příjmem finančních institucí (domácích či zahraničních) a nákladem nefinančních podniků u nás.

Soutěž je o co nejlepší, dobře "zargumentovaný", odhad toho, kolik korun (miliard) firmy ročně do těchto poplatků „investují“.

Jako návod dodávám, že cesta může vést třeba přes odhad, jaký podíl vývozu a dovozu se v eurech odehrává (pozor, nejde jen nutně o obchod s eurozónou). Poté určit, jaký podíl z dovozů a vývozů firmy nemusí směňovat do eura a použijí ho na platby ("vynetují").

Následovat by měl odhad, kolik na jaký typ transakcí formy platí – poplatek je nižší u "prosté" směny měny a vyšší u zajištění. Dále se zjevně liší u malých a velkých firem. Toto by mohla být jedna cesta k odhadu, jistě jsou i jiné.

Můžete také pátrat v bilancích bank, kolik že to na podobných poplatcích utržily. A odhadnout, jaký podíl celkového nákladu v nich naleznete.

Ale je to na vás, přesný údaj neexistuje, budete "vyrábět odhady". Ty ale prosím zdůvodněte. Je to stejně důležité jako "číslo".

Nejpropracovanější odhady samozřejmě zveřejníme a odměníme drobnými cenami. A jejich autoři, pokud budou mít zájem, budou mít velmi vysokou šanci strávit s námi v Bruselu a Štrasburku jeden až dva měsíce a pomáhat mi s mou ekonomickou agendou ve výboru ECON.

Deadline je konec září, ale na odpovědi, na náš "soutěžní mail" lnfacebook@email.cz se těšíme již odteď...

Autor článku : Luděk Niedermayer