Big_loader_ajax

Co znamenají základní práva pro lidi v EU?

03.07.2020

Evropská agentura pro lidská práva (angl. zkratka FRA) se sídlem ve Vídni před několika dny zveřejnila zprávu o tom, co znamenají základní práva pro občany EU. Je to jedna z řady tematických zpráv zaměřených na názory lidí a zkušenosti se základními právy.

Logo of FRAZpráva vychází z odpovědí 35 000 lidí ve všech členských státech EU, Severní Makedonii a ve Spojeném království. Průzkum probíhal od ledna do října 2019.

Výsledky, které byly zveřejněny záčátkem června přináší zajímavá zjištění. Dobrou zprávou například je, že 88% lidí v EU věří, že lidská práva pomáhají vytvářet spravedlivější společnost.

Vedle toho ale máme řadu důvodů ke znepokojení a k zamyšlení. Plných 44% lidí, kteří mají problém vyjít se svými příjmy, věří, že lidská práva prospívají pouze těm, kteří si to nezaslouží, jako jsou zločinci a teroristé.

Dokonce většina Evropanů (60%) si myslí, že standardní strany a politici, kteří se obvykle střídají u moci, se o ně nestarají dobře. To vede k ohromujícím 73% lidí, kteří mají problémy s dosahováním svých životních cílů. EU a členské státy by tak měly najít nové způsoby, jak oslovit ty, kteří se cítí „upozaděni“, zejména mezi mladými lidmi, jak je zapojit do rozhodování a lépe zvážit jejich potřeby.

Za pozornost také stojí, že 27% respondentů se domnívá, že soudci nejsou nezávislí na vládě. Měli bychom se proto zabývat tím, jak zlepšit důvěru veřejnosti v soudnictví a jak lépe zajistit nezávislost soudců. Protože v tomto ohledu existují velké národní rozdíly, mohou země od sebe navzájem čerpat inspiraci, jak situaci zlepšit.

V neposlední řadě více než 60% občanů v některých zemích považuje za běžné, že lidé nabízejí úplatky pro urychlení přístupu ke zdravotní péči. Vlády by proto měly přijmout nulovou toleranci vůči korupci, protože narušuje důvěru veřejnosti. To také zahrnuje vytvoření mechanismů pro svobodné hlášení korupce a účinné a včasné zadržování finančních prostředků EU v případě podezření na korupci.

V případě ČR asi úplně nepřekvapí, že jsme na samém chvostu v EU ve vnímání důležitosti ochrany menšin pro demokracii. Dalším varovným signálem je pak zejména druhé místo (za prvním Slovenskem) v žebříčku akceptovatelnosti korupce. To není úplně dobré vysvědčení sedmiletého vládnutí ANO, jehož zakladatel Andrej Babiš s oblibou připomíná a zdůrazňuje, že vzniklo jako protikorupční hnutí. V poslední době, kdy se množí korupční podezření a skandály členů a politiků hnutí ANO, to tedy připomíná a zdůrazňuje již méně, ne-li vůbec. Vzhledem k tomu, že odolnost vůči korupci je jednou ze základních podmínek zdravé společnosti, měli by to ale za něj činit jiní.

Důležité odkazy:

Agentura pro lidská práva

Zpráva o základních právech 2019

Autor článku : Jan Tlamycha, odborný asistent europoslance Luďka Niedermayera