Big_loader_ajax

Černá listina daňových rájů

08.11.2017

"Kauze Paradise Papers je velký problém, který se ale musí vyřešit spíše než jakýmikoli postihy úpravou a harmonizací daňových systémů," říká Luděk Niedermayer.
Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Evropská unie plánuje v prosinci přijmout černou listinu daňových rájů. Dnes to oznámil ministr financí Estonska na závěr setkání ministrů financí Evropské unie v Bruselu. Připomínám, že Estonsko nyní zastává rotující předsednictví Evropské unie. A Unie tak odpovídá na zveřejnění takzvaných Paradise Papers. Milionů dokumentů, které odhalují vazby mezi firmami včetně mamutích společností nebo politiky a daňovými ráji. Naším dalším hostem je bývalý viceguvernér České národní banky a současný europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer. Dobrý večer.

Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér České národní banky, europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN
--------------------
Dobrý večer.

Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Jak je mezi politiky v Bruselu vnímána aktuální kauza Paradise Papers? Zaznamenal jste nějaké reakce?

Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér České národní banky, europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN
--------------------
Diskutuje se o tom velmi intenzivně, ale není to žádné překvapení. Zdá se, že tato kauza, aspoň podle toho, co jsme zatím viděli, nepřináší příklady nelegálního chování, ale něčeho, co je velmi obtížné vysvětlit občanům, že lidé s vysokým majetkem dělají. To znamená, vyhledávají po světě různé investice, které jim zajišťují výhodnější daňové zacházení. To je velký problém, který se ale musí vyřešit spíše než jakýmikoli postihy, protože se může opravdu ukázat, že toto jednání je plně legální spíše úpravou a harmonizací daňových systémů, což je problém, o kterém se tady velmi intenzivně bavíme, ale který naráží na daňovou suverenitu členských zemí Evropské unie a na relativně malou spolupráci v tomto tématu napříč světem.

Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Dovolte mi, zarazím vás, v minulém roce po vypuknutí skandálu Panama Papers jsme zažili verbální tažení evropských politiků proti daňovým rájům. Určitě si vzpomenete stejně jako já, jaká opatření podnikla Evropská unie, aby zabránila odlivu peněz do daňových rájů? Dostali se od slov k činům?

Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér České národní banky, europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN
--------------------
Nejenom verbální, nejenom verbální. My už na tom 2,5 roku intenzivně pracujeme a bylo schváleno opravdu ...

Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
A jaké jsou výsledky?

Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér České národní banky, europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN
--------------------
... velmi, velmi velké množství legislativy. Byl schválený první balíček daňových úprav, takzvaný ATAD, který implementoval některé politiky, které byly dohodnuty na celosvětové úrovni v rámci OECD. Byl schválený balíček, který zvyšuje podstatně transparentnost fungování nadnárodních firem, takzvané CBC, reportování o hospodaření firem po zemích. Nyní je v procesu schvalování direktiva proti praní špinavých peněz, která právě reaguje zejména na ty problémy, které byly v Panamských Paperech. Ty seznamy těch různých zemí, se kterými jsou problémy v oblasti transparence nebo daňového zacházení, se už připravují dlouhodobě a jsou to dva. Jeden je zaměřený právě na ty země, které nezajišťují dostatečnou záruku ochrany proti zneužití peněz na financování terorismu nebo praní špinavých peněz. A ten druhý by právě měl směřovat na ty země, které se snaží přetahovat zisky z jiných zemí pod slibem nízkého zdanění. To je právě ten takzvaný Moskovičův seznam, který bude hotový do konce roku na základě již dnes schválených kritérií. A bude otázkou, jaké sankce nebo jaké postupy budou na tento seznam navěšeny. Čili je to velmi intenzivní práce, která probíhá už více než 2 roky a já když jsem se účastnil obou těch vyšetřovacích skupin daňových a například když jsme konzultovali tu situaci v porovnání s reakcí ve Spojených státech, tak Evropa postupuje mnohem rychleji.

Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Vy jste nejenom politik, ale i ekonom. Proto se chci zeptat na dopady. Máte pocit, že se dočkáme reálných dopadů těchto opatření?

Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér České národní banky, europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN
--------------------
Myslím si, že ano, ale není to přes noc. A neznamená to, že ...

Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
A za jak dlouho tedy?

Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér České národní banky, europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN
--------------------
... nedochází ke zveřejnění takových kauz, protože ty kauzy míří hodně do minulosti. Ale myslím si, že zejména co se týká možností velkých firem obcházet nebo dokonce krátit daně, tak ten prostor se strašným způsobem snížil. Zásadně se zvyšuje transparence, od příštího roku si budou země vyměňovat informace o finančních účtech nerezidentů. Nastupují ty opatření dohodnutá v rámci OECD a která budou implementována v Evropské unii. Všechno to trošku trvá, protože ono také měnit daňové zákony ze dne na den není úplně vhodné, protože je to velmi nákladné pro ty daňové poplatníky. Ale myslím si, že ten svět z hlediska možnosti daňových úniků dneska je někde úplně jinde, než kde byl před 5 a 10 lety.

Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Já mám ještě jednu poznámku. V uplynulém roce jsem zaregistroval návrhy západoevropských politiků na zvýšení daní ve východních členských zemích EU na úroveň daní bohatých západoevropských zemí. Kam až může tahle snaha dojít a jaké může mít následky právě v souvislosti s daňovými ráji? Prosím o velmi stručnou odpověď.

Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér České národní banky, europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN
--------------------
Toto je slepá ulička, protože opravdu země mají plnou pravomoc si určit své daňové režimy s tím, že vlastně ta koordinace na úrovni Evropské unie by měla pouze bránit tomu, aby země záměrně do svých daňových systémů vkládaly věci, které ohrožují ty ostatní. Čili nemyslím si, že by nám hrozilo, že by České republice někdo předepisoval nějakou sazbu, například korporátní daně budeme mít.

Pavel MALÚŠ, moderátor
--------------------
Podotýká bývalý viceguvernér České národní banky a současný europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer. Děkuji a těším se na slyšenou.

Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér České národní banky, europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN
--------------------
Na shledanou.
Zdroj : ČRo Plus