Big_loader_ajax

Brexit pod drobnohledem VIII. - Bude ze Spojeného království daňový ráj?

18.05.2017

Britský ministr financí Richard Hammond v lednu v rozhovoru pro Die Welt oznámil, že pokud EU neumožní Velké Británii vstup na jednotný trh, jsou britští konzervativci připraveni „udělat vše,“ aby zachovali konkurenceschopnost Británie. Tato výhružka poprvé zazněla od premiérky Mayové, která vzkázala Evropě, že tvrdý přístup EU k vyjednáváním může přimět britskou vládu „změnit podstatu ekonomického modelu Británie“ od sociálního státu směrem k ekonomice s nízkými daněmi a regulatorními standardy.

British pounds

Již loni na podzim Mayová oznámila, že uspíší snížení sazby korporátní daně, která má do roku 2020 klesnout ze současných 20 % na 17 %. V projevu před lídry byznysu slíbila, že Británie bude mít nejnižší korporátní daň ze zemí OECD. Tento titul v lednu Irsku a Kypru (shodně 12,5 %) přebralo Maďarsko snížením své sazby na 9 %. Má tak nyní nejnižší korporátní daň i mezi členy EU, o procentní bod nižší než Bulharsko (které členem OECD není).

Lednová výhružka Evropě ekonomickým modelem daňového a regulatorního ráje však zachází ještě dál a přilákala tak kritické reakce evropských politiků. Například podle holandského vicepremiéra Asschera takový krok může ohrozit všechny Evropany a ochromí podporu pro sociální infrastrukturu. Nizozemsko samo přitom paradoxně spolu s Kyprem, Maltou a Lucemburskem často čelí kritice příliš výhodných daňových podmínek pro korporace. Evropská unie však v posledních letech konečně nachází shodu na opatřeních, která pozvolna, ale účinně tyto záměrné či neúmyslné „díry“ v daňových systémech uzavírají. Na dubnové Evropské radě 27 předsedů vlád členských států jednomyslně schválilo pozici EU ve vyjednáváních o brexitu, již obsahuje provize, které lze vnímat jako přímou odpověď na britskou výhružku. Dokument volá po rovných podmínkách v budoucím ekonomickém vztahu s Británií, konkrétně v oblasti hospodářské soutěže, dohledu nad subvencemi či prevence „fiskálního dumpingu“.

Samostatnou otázkou zůstává, jestli si Británie vůbec může takový ekonomický model dovolit, nebo se jedná jen o cestu, jak EU výhružkou přinutit k otevření svého trhu. Podle Margaret Hodge, britské poslankyně za labouristy a bývalé předsedkyně parlamentního výboru pro veřejné finance, s každým sníženým procentem korporátní daně přijde státní pokladna Velké Británie o zhruba £2 miliardy ročně, což již při plánovaném snížení o 3 % do roku 2020 bude znamenat prohloubení deficitu britských veřejných financí o dalších £6 miliard ročně. Model ekonomiky, která volnou regulací a nízkými daněmi láká zdanitelný zisk nebo ekonomickou aktivitu, totiž snadno funguje jen pro velmi malé státy. Zisky nadnárodních společností vzniklé z aktivity v jiných státech, ale daněné zde, více než nahradí příjmové ztráty způsobené nízkými daněmi. Velké ekonomiky jako Británie však na nízké dani fiskálně tratí – snížení korporátní sazby sice může podpořit ekonomickou aktivitu nebo i nalákat korporace zde danit své zisky odjinud. To však musí být měřeno proti obrovské rozpočtové ztrátě způsobené nižším výběrem daní společností v zemi již působících. V zájmu ambice této vlády k vyrovnanému rozpočtu by nejnižší sazba korporátní daně v OECD musela být vyvážena růstem jiných daní. Přesunutí daňového břemena od nadnárodních korporací k občanům a malým podnikům by představovalo krok jen těžko slučitelný se závazkem Mayové zastat se především chudších a zapomenutých na úkor mezinárodních elit. Podobně i liberalizace trhu práce nebo uvolnění regulatorních standardů nezapadají do proklamované vize této vlády. Zdá se také nepravděpodobné, že by Británie lákala mírnější regulací finanční instituce, neboť Londýn zejména v poslední době užívá často regulaci striktnější než zbytek EU. Již nynější expozice UK na finanční sektor je navíc značná a její posílení by znamenalo ještě vyšší zranitelnost ekonomiky, kterou lze omezit nikoliv mírnější, ale naopak přísnější regulací. Britský tisk v lednu v reakci na výhružku Mayové správně připomínal, že pravidla EU nijak nestojí v cestě nižší korporátní dani (a do jisté míry i mírnější regulaci trhu), a kdyby Spojené království považovala přeměnu svého ekonomického modelu za národní zájem, mohla jej již dávno uskutečnit. Perspektiva přilákání nadnárodních korporací na levné danění jejich evropských aktivit také přehlíží možnosti Evropy k odvetným opatřením. 

Použité zdroje:

Hammond threatens EU with aggressive tax changes after Brexit

Brexit: UK 'could change economic model' if single market access denied

Theresa May to give Britain lowest corporation tax of world's top 20 economies

Netherlands 'will block UK-EU deal without tax avoidance measures

Margaret Hodge: Hammond’s threat to turn Britain into a tax haven after Brexit is “fake”

Autor článku : Martin Kábrt a Kristýna Ševčíková - stážisté v bruselské kanceláři Luďka Niedermayera