Big_loader_ajax

Plenární zasedání ve Štrasburku: 11. až 14. března

11.03.2019

Jaké jsou hlavní body březnového plenárního zasedání?

European ParliamentBudoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim 

Předseda vlády Slovenské republiky se v úterý jako osmnáctý lídr členského státu EU zapojí od 10:00 hodin do diskuze s poslanci a zástupci Evropské komise o budoucnosti Unie. Slovenský premiér spolu s předsedou EP Antoniem Tajanim předstoupí po rozpravě před novináře. Jejich společná tisková konference je naplánována na 12:30 hod. před protokolární místností EP ve Štrasburku. Peter Pellegrini zavítá do Evropského parlamentu, aby se s poslanci jako osmnáctý lídr státu podělil o svou vizi reformy fungování Unie. Série rozprav o budoucnosti EU mezi hlavami států a vlád Unie na jedné straně a poslanci EP na straně druhé odstartovala v lednu 2018.

Rozprava: úterý 12. března od 17.00 hod.

Postup: rozprava o budoucnosti Evropy (bez usnesení)

Tisková konference: úterý 12. března ve 12.30 hod

Rozprava o prioritách březnového summitu EU

Poslanci ve středu představí svá očekávání od blížícího se Summitu EU, který proběhne ve dnech 21. - 22. března. Rozpravy se zúčastní i zástupci rumunského předsednictví Rady (ministrů) EU a Evropské komise. Jarní zasedání Evropské rady se tradičně věnuje otázkám zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti. Lídři EU však budou diskutovat i o dlouhodobé strategii EU v oblasti boje proti klimatickým změnám. Hlavy států a vlád se také zaměří na zahraniční věci, a to zejména v souvislosti s blížícím se summitem EU-Čína, který je plánován na 9. dubna. Diskutovat by měly také o možnostech boje proti dezinformacím a ochrany demokratické integrity evropských a vnitrostátních voleb v celé EU. Poslanci se v rámci rozpravy pravděpodobně vyjádří k výsledkům hlasování dolní komory britského parlamentu k dohodě o brexitu, které je plánováno na 12. března, a zhodnotí také jeho dopady.

Hlasování: středa 13. března 

Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou

Zmírnění dopadů případného tvrdého brexitu na občany a podniky v EU

EP ve středu přijme legislativu, která má minimalizovat negativní dopady případného tvrdého brexitu v oblasti dopravy, sociálního zabezpečení, rybolovu a programu Erasmus. Evropská komise na základě výzvy Evropského parlamentu a Rady (ministrů) EU předložila návrh opatření, která by v případě, že se Spojené království rozhodne opustit Evropskou unii bez dohody, měla zmírnit negativní dopady takového brexitu. Nouzová opatření nezachovají benefity, které přináší členství země v Evropské unii, nepřináší ani výhody přechodného období. Platnost opatření bude časově omezená. Přijatá budou jednostranně Evropskou unií, uplatňovat by se však měla pouze za předpokladu, že Spojené království recipročně přijme podobná opatření. 

Návrhy právních předpisů, které jsou předloženy plénu ke schválení v rámci takzvaného naléhavého postupu, se týkají následujících oblastí:

pokračování programů přeshraniční spolupráce PEACE IV mezi Irskem, Severním Irskem a Skotskem; • oprávnění k rybolovu pro lodě EU v britských vodách a rybolovné operace britských lodí ve vodách EU; • umožnění dokončit vzdělávací aktivity studentům a učitelům z nebo ve Spojeném království v rámci programu Erasmus; • zachování před brexitem získaných nároků sociálního zabezpečení pro občany EU ve Spojeném království a britských občanů v Unii; • povolení poskytovat dopravní služby mezi Spojeným královstvím a EU pro britské operátory nákladní a autobusové dopravy za předpokladu, že Spojené království zaujme vůči operátorům z EU stejný přístup; • povolení poskytovat služby letecké dopravy mezi Spojeným královstvím a EU pro britské letecké společnosti za předpokladu, že Spojené království zaujme vůči leteckým společnostem z EU stejný přístup; • udělení vývozního povolení pro vývoz určitého zboží, které je možné využít k civilním i vojenským účelům, z EU do Spojeného království. 

Rozprava:  středa 13. března

Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení

Typ dokumentu: Nařízení (10x)

Opatření na ochranu klimatu: Plány EU do roku 2050

Dlouhodobé cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů budou ve středu předmětem plenární rozpravy se zástupci Rady a Komise a ve čtvrtek i usnesení. Rozprava je reakcí na dokument Evropské komise z 28. listopadu 2018, který představuje možné scénáře implementace Pařížské klimatické dohody. Parlament následně přijme usnesení, jehož součástí by měla být doporučení poslanců. Evropská rada by se ke strategii měla vyjádřit ještě tento rok. Souvislosti Smluvní strany Pařížské dohody byly vyzvány, aby do roku 2020 oznámily své dlouhodobé strategie snižování emisí skleníkových plynů s výhledem do poloviny století. Komise v dokumentu s názvem „Čistá planeta pro všechny“ představila svou strategickou dlouhodobou vizi dosažení klimaticky neutrálního hospodářství do roku 2050. Dokument zmiňuje i osm možných scénářů dalšího postupu. Diskuze zaměřená na možnosti dosažení klimaticky neutrálního hospodářství by měla EU umožnit přijmout a předložit UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu) ambiciózní strategii do začátku roku 2020 a zároveň definovat společnou klimatickou a energetickou politiku Unie. 

Rozprava: středa 13. března

Hlasování: čtvrtek 14. března

Postup: prohlášení Komise a Rady s rozpravou

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení 

Kybernetická bezpečnost: Opatření na odvrácení hrozby z Číny 

Bezpečnostní hrozby vyplývající ze sílící technologické přítomnosti Číny v EU budou v úterý předmětem nezávazného usnesení. Hlasovat se bude i o aktu o kybernetické bezpečnosti. Posilování technologické přítomnosti Číny v Evropské unii představuje vážnou bezpečnostní hrozbu, která vyžaduje okamžité kroky na úrovni EU. Vyplývá z návrhu nelegislativního usnesení, o jehož konečném znění budou poslanci hlasovat v úterý. Plénum by se v úterý mělo vyjádřit i k návrhu aktu o kybernetické bezpečnosti. Předložený text počítá se zavedením evropských certifikátů kybernetické bezpečnosti pro produkty, procesy a služby. Navrhuje také prodloužit mandát Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a přidělit jí více zdrojů, aby mohla lépe naplňovat cíle své činnosti. Parlament bude ve středu hlasovat i o návrhu na zřízení kompetenčního centra EU v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Rozprava: pondělí 11. března (akt o kybernetické bezpečnosti, kompetenční centrum)

Hlasování: úterý 12. března (akt o kybernetické bezpečnosti, technologická přítomnost Číny v EU)

středa, 13. března (kompetenční centrum)

Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení (akt o kybernetické bezpečnosti, kompetenční centrum)

Typ dokumentu: nařízení (akt o kybernetické bezpečnosti, kompetenční centrum) a nelegislativní usnesení (sílící technologická přítomnost Číny v EU) 

Potlačování nepřátelské propagandy před evropskými volbami

Návrhy zaměřené na ochranu evropských demokracií před zahraničními aktéry, kteří šíří dezinformace či zneužívají osobní data, budou předmětem hlasování v úterý a ve středu. Parlament se bude v úterý zabývat legislativním návrhem, který by zavedl finanční postihy pro celoevropské politické strany a nadace za záměrné porušování předpisů týkajících se ochrany údajů. Nedávný skandál společností Facebook a Cambridge Analytica ukázal, jak může zneužívání osobních informací zasáhnout do demokratických procesů. Nová pravidla, na kterých se již neformálně dohodli vyjednavači EP a Rady (ministrů) EU, by měla vstoupit v platnost před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Ve středu budou poslanci hlasovat o usnesení, jehož cílem je zhodnotit dosavadní úsilí EU v boji proti nepřátelské propagandě zahraničních aktérů. Očekává se, že poslanci zároveň podpoří využívání nových technologií, které by mohly pomoci potlačovat propagandu a falešné účty na sociálních sítích. Předložený text usnesení také důrazně odsuzuje stále agresivnější pokusy Ruska, Číny, Íránu a Severní Koreje oslabit normativní základy a zásady evropských demokracií a svrchovanost zemí Východního partnerství prostřednictvím kroků zaměřených na podporu extremistických hnutí a ovlivňování voleb.

Rozprava: úterý, 12. března

Hlasování: úterý, 12. března (osobní údaje), středa, 13. března (nepřátelská propaganda) 

Tisková konference: středa, 13. března ve 14.00 hod. (nepřátelská propaganda)

Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení (osobní údaje)

Typy dokumentů: nařízení (osobní údaje) nelegislativní usnesení (nepřátelská propaganda)

Budoucí vztahy EU s Ruskem: Stanovisko EP 

EU by měla být otevřená možnosti zavedení dalších sankcí, pokud Rusko nepřestane porušovat mezinárodní právo. Vyplývá to z návrhu usnesení, o kterém budou poslanci hlasovat v úterý. Předložený text navrhuje přehodnocení dohody o partnerství a spolupráci (DPS) mezi EU a Ruskem a omezení vzájemné spolupráce v oblasti společných zájmů, například při boji proti terorismu či klimatickým změnám. Prohloubení vzájemných vztahů by mělo být podle návrhu usnesení možné pouze za předpokladu, že Rusko začne plně implementovat takzvané dohody z Minsku s cílem ukončit válku na východní Ukrajině a začne respektovat mezinárodní právo. EU by měla být mezitím připravena rozšířit sankce vůči Rusku, zejména ty, které jsou zaměřeny na jednotlivce, uvádí předložený text. Zároveň však dodává, že sankce by měly být úměrné hrozbě, kterou dnes Rusko představuje. Rada (ministrů) EU v prosinci 2018 prodloužila hospodářské sankce vůči Rusku. V platnosti zůstávají do 31. července 2019

Rozprava: pondělí 11. března

Hlasování: úterý 12. března

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení

EP se vyjádří k obchodním jednáním mezi EU a USA  

Parlament ve čtvrtek rozhodne, zda a za jakých podmínek podpoří zahájení omezených obchodních jednání se Spojenými státy. Samotné rozhovory jsou podle poslanců z Výboru EP pro mezinárodní obchod (INTA) v zájmu občanů a podniků v EU, protože by mohly přispět ke snížení napětí v obchodních vztazích mezi EU a USA. Výbor proto doporučil zahájení jednání na základě současných vyjednávacích mandátů v oblastech průmyslových cel a posuzování shody, která navrhla Evropská komise. Dosažení omezené obchodní dohody by však podle poslanců mělo být podmíněno zrušením současných cel ze strany USA na ocel a hliník z EU a zakomponováním automobilů a automobilových součástek do obchodních jednání.

Rozprava: středa, 13. března

Hlasování: čtvrtek, 14. března

Postup: prohlášení Komise s rozpravou a usnesením

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení

Původní článek si můžete přečíst zde

Autor článku : Irena Kubášková
Zdroj : http://www.europarl.europa.eu