Big_loader_ajax

Plenární zasedání Evropského parlamentu: 10. až 13. února

10.02.2020

Jaké jsou hlavní body únorového plenárního zasedání ve Štrasburku?

Budoucí dlouhodobý rozpočet EU: Rozprava před klíčovým summitem

Poslanci budou ve středu diskutovat o budoucím dlouhodobém rozpočtu EU. Rozprava proběhne osm dní před klíčovým zasedáním Evropské rady. Zákonodárci v rámci rozpravy zopakují svůj požadavek na přijetí ambiciózního Víceletého finančního rámce na období 2021-2027, který mimo jiné zaručí kontinuitu zemědělské politiky a politiky soudržnosti a zvýší financování opatření v oblastech změny klimatu, výzkumu, digitalizace, mládeže a malých a středních podniků. Poslanci také pravděpodobně odmítnou škrty ve stávajících programech a vyzvou k poskytnutí dodatečných prostředků na podporu investic a financování opatření v oblasti migrace a bezpečnosti. Evropský parlament přijal stanovisko k budoucímu VFR již v listopadu 2018, tedy pět měsíců poté, co svůj návrh představila Evropská komise. Hlavy států a vlád budou ve snaze dospět ke svému stanovisku diskutovat o dlouhodobém rozpočtu EU v rámci mimořádného zasedání Evropské rady dne 20. února. Příští dlouhodobý rozpočet EU, na němž se po vzájemných jednáních dohodnou vyjednavači EP a Rady, musí schválit Evropský parlament.

Kulatý stůl novinářů s rozpočtovými zpravodaji EP: úterý, 11. února v 16:00 (budova WEISS, místnost S2.2)

Rozprava: středa, 12. února

Tisková konference: středa, 12. února v 15:00

Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou

Hlasování o obchodní dohodě EU s Vietnamem

Poslanci budou v úterý diskutovat a ve středu hlasovat o dohodě o volném obchodu a dohodě o ochraně investic mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou. Dohoda o volném obchodu by měla v případě jejího schválení odstranit v průběhu deseti let prakticky všechna cla mezi Vietnamem a EU a zpřístupnit firmám z Unie vietnamský trh s veřejnými zakázkami. Dohoda také poskytuje ochranu tradičním evropským výrobkům a podporuje pokrok v environmentálních a sociálních otázkách ve Vietnamu. Parlament bude též hlasovat o dohodě o ochraně investic, která by měla pomoci řešit spory mezi investory a státy. Dohoda počítá s vytvořením systému, který by byl založen na nezávislých soudcích. Ihned po hlasování proběhne tisková konference za účasti zpravodaje Geerta Bourgeoise (ECR, BE) a předsedy Výboru EP pro zahraniční obchod Bernda Langeho (S&D, DE). Souvislosti Vietnam je po Singapuru v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) druhým největším obchodním partnerem EU. Objem obchodní výměny ve zboží představuje ročně 47,6 miliard eur, v oblasti služeb je to 3,6 miliard eur ročně. Vývoz EU do Vietnamu roste každoročně o 5 % - 7 %. Deficit obchodní bilance EU s Vietnamem dosahoval v roce 2018 přibližně 27 miliard eur. EU dováží z Vietnamu zejména telekomunikační zařízení, oblečení a potravinářské výrobky. Mezi hlavní vývozní zboží Unie směřující do Vietnamu patří stroje a dopravní zařízení, chemické a zemědělské produkty.

Rozprava: úterý, 11. února

Hlasování: středa, 12. února

Tisková konference: středa, 12. února - přibližně ve 14:30

Postup: souhlas

Budoucnost vztahů EU se Spojeným královstvím: stanovisko Parlamentu

Stanovisko Evropského parlamentu k budoucímu uspořádání vztahů mezi EU a Spojeným královstvím bude v úterý předmětem rozpravy a ve středu hlasování poslanců. Nelegislativní usnesení bude první reakcí Evropského parlamentu na návrh mandátu pro vyjednávání EU předloženého Evropskou komisí, který 3. února představil hlavní vyjednavač Michel Barnier. Takzvané vyjednávací směrnice, jejichž návrh musí schválit zástupci všech členských států, určují vyjednavači EU cíle a mantinely pro jednání s vládou Spojeného království o novém partnerství po brexitu. Konečnou dohodu o uspořádání vzájemných vztahů mezi EU a Spojeným královstvím bude muset před jejím vstupem v platnost schválit Evropský parlament. Poslanci budou proto prostřednictvím zvláštní skupiny pozorně sledovat jednání Evropské komise s britskou vládou a informovat vyjednavače EU o svých postojích, obavách či námitkách. Rada by se měla vyjádřit k předloženým vyjednávacím směrnicím EU dne 25. února. V případě jejich schválení by mělo první kolo jednání odstartovat začátkem března. Souvislosti Spojené království opustilo Evropskou unii dne 1. února. Časově omezené přechodné období, které je součástí dohody o brexitu, začalo běžet v momentě vystoupení Spojeného království z EU. Konec přechodného období je aktuálně stanoven na 31. prosince 2020.

Rozprava: středa, 12. února

Hlasování: středa, 12. února

Postup: prohlášení Rady a Komise s rozpravou a usnesením

Typ dokumentu: nelegislativní usnesení

Umělá inteligence: Zajištění bezpečnosti pro spotřebitele

Výzvy v oblasti ochrany spotřebitele vyplývající ze stále intenzivnějšího využívání umělé inteligence budou v pondělí předmětem plenární rozpravy a ve středu nelegislativního usnesení. Parlament se bude dopadem umělé inteligence na ochranu spotřebitele zabývat v souvislosti s připravovanou bílou knihou Evropské komise o evropském přístupu k umělé inteligenci, která by měla být zveřejněna 19. února. Spotřebitelé by před využitím systémů automatizovaného rozhodování měli být řádně informováni o způsobu jejich fungování, o možnosti spojit se s člověkem, který může do činnosti daného systému zasáhnout, jakož i o možnosti zkontrolovat nebo opravit rozhodnutí systému, uvádí se v návrhu usnesení z dílny Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Poslanci také pravděpodobně vyzvou Komisi k předložení legislativních návrhů, které by změnily pravidla EU v oblasti bezpečnosti a odpovědnosti - vztahující se například na stroje či hračky - tak, aby do jejich působnosti spadaly i výrobky a služby obsahující prvky umělé inteligence.

Rozprava: Pondělí, 10. února

Hlasování: Středa, 12. února

Postup: Otázka k ústnímu zodpovězení Komisi s rozpravou a usnesením

Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení

Původní článek si můžete přečíst zde

Autor článku : Iva Laňová, Irena Kubášková
Zdroj : www.europarl.europa.eu